Maatschappelijke zetel en hoofdkantoor:

Léon Théodorstraat 157

1090 Brussel

Commerciële zetel:

Isidoor Meyskensstraat 222B

1780 Wemmel

Tel. 02 426 03 08

Fax. 02 420 55 95

E-mail: jetteclean@jette-clean.be

Label

Jette Clean? Een schoonmaakbedrijf met een reeks in België erkende certificaten en labels.

ISO 9001:2015 en 14001:2015

De ISO14001:2015 norm gaat over de vereisten voor wat betreft duurzaam beleid en beschrijft de procedures voor het implementeren van een policy en objectieven qua duurzaamheid.

Jette Clean heeft dit certificaat behaald in februari 2013

 

BQA_QMS019_C_2002263

 

019-QMS


BQA_EMS019_C_2013263

 019-EMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VCA certificatie

VCA

Op 24 juli 2006 behaalde Jette Clean het VCA-certificaat. Dat garandeert dat wij altijd en overal de preventiemaatregelen naleven, en efficiënt ingrijpen bij eventuele ongelukken. Het preventiebeleid houdt rekening met veiligheid, gezondheid en leefmilieu..

Ecodynamisch label

ECODYNAMISCH **

De schoonmaaksector speelt een leidinggevende rol met zijn inspanningen voor optimale levenskwaliteit op de werkplek. Daarom kiezen wij voor eenvoudige maar efficiënte maatregelen voor de bescherming van de gezondheid van de gebruikers, maar ook van bezoekers en derden.

Jette Clean kreeg het label ‘Ecodynamisch Bedrijf’ van Leefmilieu Brussel (BIM). Dat bewijst dat we onze verantwoordelijkheid als schoonmaakbedrijf opnemen. Dat ecodynamisme uit zich onder meer in het gebruik van milieuvriendelijke producten.

ABSU opleiding

ABSU

De ABSU-opleiding biedt aan alle medewerkers trainingen in netheid, hygiëne en milieuvriendelijkheid. Ze leren er ook de vereiste hulpmiddelen hanteren voor een gezond beleid binnen een schoonmaakbedrijf.

SOCIAAL LABEL (SA 8000 norm)

Jette Clean behaalde op 15 maart 2010 ook het sociale label. Dat krijgt een bedrijf alleen als het de rechten van de werknemers tijdens het volledige arbeidsproces naleeft. Deze rechten liggen vast in acht basisconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), en zijn internationaal erkend.

De acht conventies vat je samen in vier principes:

  • vrije vakbondsvorming en collectieve arbeidsovereenkomsten
  • geen dwangarbeid
  • geen kinderarbeid
  • gelijkheid, en verbod op discriminatie